ویدئو گالری

برش دیوار بتن مسلح (تهرانپارس/تهران)

برش دیوار بتنی با کرگیری متوالی

برش دیوار بتن مسلح به ضخامت ۵۵ سانتیمتر جهت نصب درب برای ارتباط فضا های مجاور

محل پروژه : تهران / تهرانپارس / برج های فرهنگیان

روش برش بتن : کرگیری متوالی

ویدئوی اول :

ویدئوی دوم :
ویدئوی سوم :
ویدئوی چهارم :
ویدئوی پنجم :
ویدئوی ششم :
برای مشاهدی تصاویر این پروژه به نشانی روبرو مراجعه فرمایید :            برش دیوار بتن مسلح ( تهران )
برچسب ها
بستن