برش بتن مسلحبرش فونداسیون بتن مسلحپروژه ها
موضوعات داغ

برش فونداسیون نواری بتن مسلح

برش فونداسیون بتنی به شیوه کرگیری متوالی

در این پروژه مشکل اساسی پس از تخریب بنای مجاور وضوخانه بقعه امامزاده سید حمزه و گود برداری محل آن بیرون زدگی فونداسیون نواری وضوخانه و تجاوز آن به حریم بنای در دست سخت به اندازه ۱ الی ۲ متر بود که با توجه به قدیمی بودن بنا و ماهیت ریزشی خاک زیر فونداسیون امکان تخریب مکانیکی فونداسیون با کمپرسور، پیکور و امثالهم به هیچ وجه وجود نداشت و طبق درخواست مشاور پروژه و همچنین دستگاه نظارت روش برش الماسه بتن مسلح برای از میان برداشتن این فونداسیون های ناخواسته اتخاذ گردید و پیرو تماس پیمانکار پروژه شرکت محترم دالگا و سرپرستی محترم جناب آقای مهندس صباغ و همچنین نظارت محترم جناب آقای مهندس تقی دوست، اکیپ برش بتن این مجموعه در محل حاضر گردید و پس از مشخص کردن خطوط برش روی فونداسیون توسط دفتر فنی محترم شرکت دالگا جناب مهندس ستوده، عملیات برش فونداسیون به شیوه کرگیری پیوسته آغاز گردید.

علامتگذاری خطوط برش روی فونداسیون
 • لازم به توضیح است که در برش فونداسیون های بتن مسلح به دلیل عدم دسترسی به زیر یا کناره های فونداسیون، روش کرگیری متوالی اغلب تنها روش قابل استقاده می باشد. چون در روش برش با کاتر کف بر معمولا با توجه به وارداتی و بعضا بسیار گران بودن کاتر های عمیق بر، اکثریت قریب به اتفاق کاتر های بتن موجود در بازار کشور عمیق بر نبوده و قادر به انجام برش در اعماق بیش از ۳۰ الی نهایتا ۴۰ سانتیمتر نمیباشند ( ضخامت فونداسیون در این پروژه برابر با ۷۰ سانتیمتر از روی بتن مگر بود )، در ثانی با توجه به باریک بودن نوار ها در بسیاری از نقاط امکان حرکت و جابجایی کاتر روی نوارها در این پروژه عملا وجود نداشت.
نمایی از قسمت های ناخواسته فونداسیون قبل از شروع عملیات برش
 • روش دیگری که در برش اعضای بتن مسلح به کار گرفته می شود ولی در برش فونداسیون اغلب غیر قابل استفاده می باشد روش برش بتن با دستگاه برش سیمی می باشد که محدودیت این شیوه برش درباره فونداسیون ها از آنجا ناشی می شود که به علت قرار گیری فونداسیون روی خاک امکان دسترسی به زیر فونداسیون وجود ندارد ( مگر به وسیله حفر تونل زیر فونداسیون از ملک مجاور! ) و نمی توان سیم الماسه را از زیر فونداسیون عبور داد . البته در این پروژه خاص به علت گودبرداری زیر این فونداسیون ها و قرار گرفتن آن ها در ارتفاع در نگاه اول روش برش سیمی ممکن به نظر می رسید اما با توجه به وجود شمع های بتنی در زیر فونداسیون و همچنین وجود لاشه چینی با شفته آهک زیر فونداسیون ها استفاده از این روش را بسیار مشکل و در مواردی غیر اجرایی و ناممکن می ساخت.
 • شیوه بعدی استفاده از دستگاه عمود بر یا wall saw می باشد که با توجه به عمق بالای فونداسیون ها و محدودیت این دستگاه ها در برش اعضای عمیق بتن مسلح استفاده از این روش نیز برای برش فونداسیون ناکارآمد خواهد بود. لازم به توضیح است بهترین عملکرد این دستگاه ها همچنان که از اسم آن ها نیز پیداست برش اسلب و دیوار های بتن مسلح می باشد.
شروع عملیات برش از ابتدای خطوط مشخص شده
 • با توجه به توضیحات بالا که همگی در جلسات کوتاه با پیمانکار پروژه مطرح گشته بود، روش کرگیری متوالی به عنوان روش ممکن و اجرایی معرفی و مورد پذیرش پیمانکار، نماینده کارفرما و دستگاه نظارت قرار گرفت. لازم به توضیح است با توجه به ماهیت ریزشی خاک زیر این فونداسیون ها ( همچنان که از اجرای شمع های بتنی زیر فونداسیون ها برای رسیدن به خاک دج و مقاوم پیداست ) و در نظر داشتن این نکته که هنگام کرگیری خواه ناخواه آب در موضع کار وجود خواهد داشت، سرعت انجام کار به دلایل ایمنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود چرا که پس از اتمام برش هر قطعه باید بلافاصله با کمک بیل مکانیکی حاضر در پروژه آن قطعه از محل جدا می شد و قسمت زیرین آن قطعه با دیوار سنگی لاشه چین پایدار می گشت. بسیار پیش می آمد که اکیپ حاضر در حین انجام کار شاهد جدا شدن و سقوط قطعات بزرگ خاک از دیواره گود زیر فونداسیون به کف گود می شدند. ( لطفا به این نکته توجه شود که در هیچ یک از روش های برش الماسه بتن مسلح اعم از روش برش سیمی یا کرگیری متوالی هیچگونه ارتعاش، لرزش یا ضربه ای به پیکره بتن وارد نمی شود که همین علت باعث ارجحیت ۱۰۰% روش برش الماسه نسبت به تخریب مکانیکی می باشد ). این مشاهدات حین انجام کار، ریزش ساختمان مجاور را در صورت استفاده از تخریب مکانیکی قطعی نمود.
اولین کر های زده شده روی خطوط برش
 • با توجه به انجام عملیات برش فونداسیون در فصل سرد و یخزدگی آب مورد استفاده دستگاه کرگیر حتی حین جریان داشتن داخل شلنگ آبرسانی و همچنین سختی کار در ارتفاع در فصل سرد و هراس ریزش گود حین کار، لزوم اتمام هرچه سریعتر این پروژه را بیشتر و بیشتر نمایان می ساخت.
اولین مغزه های خارج شده از فونداسیون بتنی بهمراه آرماتور های مدفون
ادامه برش در عمق فونداسیون نواری با الصاق واسطه به سر مته کرگیر
 • طبق درخواست پیمانکار محترم پروژه مبنی بر قطعه قطعه کردن فونداسیون حین عملیات برش, خطوط برشی در راستای عرضی فونداسیون از محل های اعلام شده توسط سرپرستی اجرای پروژه منظور گردید تا هم جدا کردن قطعات از محل توسط بیل مکانیکی با خطر کمتر انجام شود و هم بارگیری و حمل قطعات بتنی به خارج از محطه کارگاه راحت تر و سریع تر انجام پذیرد.
ادامه عملیات برش در طول فونداسیون نواری بتن مسلح
 • لازم به توضیح است قطعه قطعه کردن تکه بتن برش خورده پس از جدا شدن از محل اولیه و سقوط به کف گود با توجه به نحوه قرار گیری قطعه میتواند بسیار مشکل تر از برش در محل اولیه باشد ، لذا با در نظر گرفتن این نکته قطعات قبل از جا شدن و سقوط در محل اولیه به قطعات کوچکتر تقسیم می شدند و سپس با توقف موقت عملیات برش بتن، بیل مکانیکی متعلق به پیمانکار پروژه در محل حاضر شده و قطعات را با حرکات آرام و کنترل شده پاکت بیل از موضع اولیه جدا می ساخت.
خطوط برش کرگیری شده روی فونداسیون از نمای بالا
 • موضوع دیگری که در انجام پروژه هایی از این دست باید به آن توجه داشت به کارگیری نفرات با تجربه کافی در عملیات در حال اجرا می باشد. این نفرات باید قبلا در پروژه های برش بتن مشابه با سختی کمتر کار کرده و دارای احاطه نسبی به شیوه انجام کار باشند که به عنوان مثال در این پروژه خاص اگر اپراتورهای دستگاه های کرگیری دارای تجربه کافی نبودند اشتباه یا سهل انگاری در استقرار دستگاه میتوانست در صورت گیر کردن مته کرگیر باعث سقوط فرد از روی فونداسیون به کف گود شود.
امتداد خطوط برش در راستای فونداسیون
 • با توجه به قرار داشتن محل پروژه در مرکز شهر و بافت مسکونی و همچنین محدودیت های مربوط به بیمه کارگاه که از طرف سرپرستی کارگاه اعلام شده بود امکان ادامه عملیات برش فونداسیون بتن آرمه در شیفت شب به هیچ وجه مقدور نبود و اکیپ می بایست در طول ساعات کاری نرمال روزانه پروژه را با سرعتی قابل قبول به اتمام میرساند. همچنین خطر سقوط قطعات برش خورده و ریزش گود قبل از اتمام عملیات برش فونداسیون و اجرای دیوار حائل لاشه چین اجازه ادامه کار و پیشرفت پروژه را در دیگر آیتم ها نا ممکن ساخته بود که این نیز به نوبه خود ضرورت انجام سریع عملیات برش را پر رنگ تر می نمود.
قطعه قطعه کردن فونداسیون نواری جهت سهولت حمل پس از عملیات برش بتن
 • برای حصول اطمینان ۱۰۰% از برش کامل فونداسیون بتنی در عمق , کرگیری تا عمقی کمی بیشتر از عمق فونداسیون و همچنین بتن مگر ادامه می یافت تا جایی که بعضا سنگ های لاشه چین زیر بتن مگر نیز همراه بتن فونداسیون برش می خورد و با مته کرگیر از محل خود  بیرون کشیده می شد چون هرگونه برش ناقص و وجود اتصال هر چند ناچیز بین قطعه بتنی برش خورده با توده مادر فونداسیون زیر ساختمان موجود باعث صرف تلاش بیشتر توسط بیل مکانیکی برای جدا کردن قطعه از محل اولیه و متعاقب آن وارد شدن ضربات هر چند کوچک به موضع برش می گردید که با توجه به وضع خطرناک خاک زیر فونداسیون بسیار مخاطره آمیز و نامطلوب بود.
نمایی نزدیک از خطوط برش کار شده روی فونداسیون بتنی
 • با رعایت حاشیه اطمینان معقول در عمق برش فونداسیون ( عمق کرگیری ) جدا کردن قطعات از محل اولیه با صرف حداقل تلاش از سوی بیل مکانیکی و متعاقبا حداقل ضربه به فونداسیون ممکن گشته بود که این سهولت در ویدئو های ثبت شده در این پروژه نیز به روشنی پیداست.

شیار عمیق ایجاد شده روی فونداسیون بتنی توسط کرگیری های پیوسته

 • نکته دیگر که در عملیات برش بتن مسلح مانند آنچه که در این پروژه گذشت بایستی به آن توجه شود رعایت اورلپ های کرگیری می باشد چون در صورتی که این همپوشانی کرگیری ها رعایت نشود به جا ماندن حتی یک میلگرد نمره ۱۰ در سفره پایینی شبکه میلگردها میتواند جدا شدن قطعه را بسیار مشکل و یا در مواردی بسیار مخاطره امیز نیز بنماید زیرا پس از اتمام برش قطعه بتنی, قطعه در شرایطی ناپایدار و بسیار نا ایمن قرار میگیرد و امکان برش میلگرد به جا مانده عملا بدون تخریب محل آن ( دقت شود قطعه بتنی در آستانه سقوط قرار دارد و با توجه به محل و وزن قطعه امکان مهار آن وجود ندارد ) وجود نخواهد داشت که در بهترین حالت قطعه بتن برش خورده از محل خود حرکت کرده و از آرماتور مذکور آویزان می شود که این خود باعث وارد شدن ضربه ثانویه به فونداسیون و قرار گرفتن قطعه برش خورده در وضعیتی بسیار نا ایمن می شود که سقوط آن منوط به حضور نفر در محل میلگرد و قطع آن توسط دستگاه فرز خواهد بود که بسیار با اصول ایمنی در کارگاه و حفط سلامت کارکنان مغایرت دارد. لذا به کارفرمایان محترم توصیه می شود قبل از واگذاری آیتم های برش بتن آرمه به پیمانکاران از رزومه واضح و قابل استناد و تجربه قبلی آن ها در عملیات برش بتن مورد نظر اطمینان حاصل نمایند چون نا آگاهی از اصول ایمنی و جزئیات فنی عملیات برش بتن و برون سپاری این آیتم ها به افراد بی تجربه و غیر متخصص عواقب مالی و جانی در پی خواهد داشت.
برش در راستای عرضی فونداسیون جهت سهولت حمل پس از اتمام عملیات برش بتن
 • توصیه می شود در پروژه های برش بتن مسلح با ماهیت اینچنین ( همچنان که در این پروژه انجام گرفت ) آب و گل و لای حاصل از کرگیری یا هر شیوه دیگر برش بتن آرمه با مواد و لوازم موجود در هر کارگاه عمرانی یا صنعتی چون نایلون و ورق های فولادی و … به محلی غیر از خاک سست زیر فونداسیون هدایت شود تا هر چه بیشتر از ریزش خاک دیواره های گود جلوگیری شود.
برش در عمق فونداسیون بتنی توسط مته کرگیر و واسطه الحاق شده
 • نکته دیگری که در هر پروژه برش بتن باید مد نظر قرار گیرد نحوه حمل و امکانات حمل قطعات برش خورده به خارج از محدوده کار می باشد که باید با توجه به محل کار و امکانات موجود اعم از تاور کرین، لودر، جرثقیل و … قطعات برش خورده به قطعات کوچکتر و قابل حمل با امکانات موجود تقسیم شوند. به عنوان مثال زمانی که در طبقه ۱۰ام یک برج مسکونی اقدام به برش اوپنینگ در دیوار بتن مسلح میکنیم امکانات ما برای حمل قطعه بسیار محدودتر خواهد بود تا زمانی که در پروژه ای مانند پروژه حاضر اقدام به برش عضوی بتنی میکنیم.
تکه تکه کردن نوارهای فونداسیون بتنی طبق درخواست کارفرما
 • ناگفته پیداست هنگام برش اعضای بتن مسلح و تقسیم آنها به قطعات کوچکتر پایین نگه داشتن ریسک سقوط قطعات باید همواره مد نظر قرار گیرد و در صورت احتمال وقوع هر گونه حادثه عملیات برشکاری بتن متوقف و ادامه عملیات منوط به مهار قطعه بتنی به شکلی مطمئن یا دیگر تمهیدات تامین کننده شرایط ایمنی گردد زیرا سقوط کنترل نشده قطعه بتن برش خورده میتواند باعث کنده شدن و سقوط دستگاه و یا دستگاه و اپراتور باهم شود.
برش عمقی در عرض فونداسیون با مته بلند
 • جداکردن قطعات برش خورده باید به تدریج و نه به صورت دفعی و یکباره انجام شود چون در صورت جدا کردن همه قطعات با هم احتمال بروز حادثه برای ماشین آلات از قبیل جرثقیل و بیل مکانیکی بسیار بالا میرود، به بیان دیگر جدا کردن قطعات باید با حداقل فاصله زمانی با اتمام برشکاری انجام شود و جدا کردن دو یا چند قطعه پشت سر هم مخاطراتی از قبیل سقوط قطعات روی ماشین آلات را به دنبال خواهد داشت.
ادامه برش فونداسیون و جدا کردن تدریجی قطعات برش خورده
 • در صورتی که به هر علت امکان حمل قطعه برش خورده به بیرون از محوطه وجود نداشته باشد با توجه به جداشدن قطعه از مجموعه سازه می توان با کمپرسور، پیکور و… اقدام به خرد کردن قطعات و استفاده از نخاله حاصله به عنوان پر کننده و … در کارگاه نمود.
 • در این پروژه قطعات با توجه به امکان تردد ماشین آلات در کف محل گودبرداری و موجود بودن بیل مکانیکی و کامیون در کارگاه به خارج از محوطه حمل گردیدند. البته در پروژه هایی مثل برش فونداسیون در چهار راه آبرسان تبریز قطعات برش خورده پس از تخریب مکانیکی تبدیل به نخاله شده در کارگاه مستهلک گردید.
برش فونداسیون و پیشروی در طول نوارها با جدا کردن قطعات برش خورده
 • برش فونداسیون و شمع های بتن مسلح از سنگین ترین آیتم های عملیات برش بتن می باشد که باید با دستگاه های با توان بالا و قدرتمند اعم از کرگیر و … انجام شود و استفاده از دستگاه های با توان پایین و ناکافی موجب کندی و صعوبت بیش از حد عملیات و آسیب به برنامه زمان بندی پروژه می شود.
آخرین قطعات برش خورده از فونداسیون و آماده جدا شدن
برش عرضی روی فونداسیون نواری برای جدا کردن تکه تکه قطعات
 • با توچه به تمام توضیحات بالا بازهم از کارفرمایان محترم تقاضا می شود قبل از واگذاری آیتم های برش بتن به پیمانکاران از رزومه و تجربه کاری آن ها ( واقعی و نه کپی ! ) در زمینه مورد نظر اطمینان حاصل نمایند که در غیر این صورت حداقل آسیب پیمانکار بی تجربه به پروژه کندی بیش از حد کار و بروز حوادث مخاطره آمیز کوچک و بزرگ در کارگاه خواهد بود.
فونداسیون بتنی برش خورده بهمراه شمع متصل پس از جدا شدن و سقوط در محل گود

ویدئویی از لحظه جدا کردن قطعات بتن برش خورده :

( به سهولت جدا شدن قطعات دقت شود )
فونداسیون نواری برش خورده پس از جدا شدن و سقوط در محل گود
نمایی دیگر از قطعه ای برش خورده از فونداسیون نواری بتن مسلح

ویدئویی دیگر از لحظه سقوط قطعات برش خورده بتنی:

( دقت شود به سهولت جدا شدن قطعه برش خورده )
شمع بتنی بهمراه فونداسیون متصل پس از سقوط در محل گود
نمایی دیگر از فونداسیون و شمع بتنی برش خورده و جدا شده از محل اولیه

شمع و فونداسیون های برش خورده و جدا شده از محل اولیه
نمایی از کرگیری متوالی روی فونداسیون نواری برش خورده و جدا شده از محل اولیه

شمع بتنی بهمراه فونداسیون متصل برش خورده و آماده حمل به بیرون از محوطه کارگاه

نمایی از محل انجام کار پس از اتمام عملیات برش و حمل قطعات بتنی به بیرون کارگاه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن