سوالات متداول

در ارتباط با نحوه انجام کار توسط مجموعه ما

۱) امکان برش بتن مسلح تا چه عمقی توسط ما وجود دارد؟

برش فونداسیون نواری به طول ۳۰ متر (بهسازی مقبره الشعرای تبریز)

 

  • برای فونداسیون های بتن مسلح تا عمق ۱۱۰ سانتیمتر
  • برای دیوار های بتن مسلح تا عمق ۱۰۰ سانتیمتر
  • برای اسلب های بتن مسلح تا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

۲) آیا قطعات بتن مسلح برش خورده توسط ما به بیرون از محوطه حمل خواهد شد؟

شمع بتنی برش خورده به همراه فونداسیون تکی (بهسازی مقبره الشعرای تبریز)

پاسخ : خیر. حمل قطعات بتنی برش خورده به خارج از محل کار به عهده کارفرما می باشد.

۳) تامین چه آیتم هایی به عهده ماست؟

کرگیری از فونداسیون بتن مسلح جهت کاشت بولت (کارخانه سیمان بهبهان)

پاسخ: تامین کلیه ابزار و ادوات کار و حمل آنها به محل کار یا از محل کار و همچنین تامین لوازم ایمنی فردی و لوازم ایمنی کار در ارتفاع اکیپ ارسالی به عهده ما می باشد.

۴) تامین چه آیتم هایی به عهده کارفرما می باشد؟

ایجاد اوپنینگ در دیوار شلتر بتن مسلح به ضخامت ۸۰ سانتیمتر (مجتمع مس سرچشمه-شرکت کانی مس)

پاسخ:

  • تامین آب وبرق پای کار
  • تامین روشنایی در صورت کار در شب
  • تامین داربست، تخته زیرپایی، بشکه، نردبان و…در صورت انجام کار در ارتفاع
  • اسکان اکیپ در پروژه های بیرون از شهر تبریز
  • تامین غدای اکیپ طبق توافق

۵) آیا امکان کار در شیفت شب توسط اکیپ ما مقدور می باشد؟

برش دیوار بتن مسلح مرکز کنترل (ایستگاه پمپاژ گاز هشترود)

پاسخ: بلی، در صورت تامین روشنایی موضع کار توسط کارفرما کار در دو شیفت توسط اکیپ ما امکان پذیر می باشد

۶) آیا علامت گذاری محل کرگیری ها یا خطوط برش روی بتن مسلح به عهده ما می باشد؟

خطوط برش علامت گذاری شده توسط دفتر فنی کارفرما (شرکت دالگا)

پاسخ: خیر. علامت گذاری محل کرگیری ها یا خطوط برش روی بتن مسلح قبل از شروع کار به عهده کارفرما می باشد و اکیپ ما هیچ مسئولیتی در ارتباط با هندسه برش یا فواصل و اندازه ها نخواهد داشت.

۷) آیا امکان انجام برش و سوراخکاری بتن مسلح بدون کثیف کردن محل وجود دارد؟

اوپنینگ تاسیساتی در دیوار بتن مسلح (مجتمع مس سرچشمه)

پاسخ: بلی، انجام عملیات برش و سوراخکاری بتن مسلح بدون کثیف کردن محل کار با تمهیداتی ممکن خواهد بود

۸) در چه پروژه هایی مایل به همکاری هستیم؟

نمایی از مجتمع مس سرچشمه/کارفرما: کنسرسیوم سبافام

پاسخ:در درجه اول صنایع و پیمانکاران عمرانی و تاسیساتی و در ادامه کارفرمایان محترم حقیقی.

 

بستن