پروژه هاکاشت بولت در بتن
موضوعات داغ

کاشت بولت در فونداسیون

کاشت شیمیایی بولت در فونداسیون بتن مسلح برجک های نگهبانی چهار گوشه ندامتگاه جدید الاحداث اهر – جاده اهر به ورزقان

 • با توجه به این که در برجک های نگهبانی چهار گوشه محوطه ندامتگاه از قبل برای استقرار پلکان دسترسی به برجک ها، روی فونداسیون بتنی هیچ بولتی حین بتن ریزی جاگذاری نشده بود لذا برای استقرار پلکان مزبور روی فونداسیون عملیات کاشت شیمیایی بولت اجتناب ناپذیر بود. لازم به توضیح است قبل از حضور اکیپ مجموعه ما در محل تلاش کارفرما برای سوراخکاری دستی محل بولت ها با توجه به تراکم آرماتور در فونداسیون بی نتیجه مانده بود.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
کرگیری از فونداسیون
 • اکیپ مجموعه با اطلاع از تراکم آرماتور موجود در فونداسیون شیوه کرگیری را برای سوراخکاری محل بولت ها انتخاب کرده و به کار گرفتند. با توجه به انجام گرفتن کار در فصل سرد ( بهمن ماه ۹۶ ) و همچنین ارتفاع و برودت محل پروژه، چالش اصلی پس از سوراخکاری فونداسیون خارج کردن آب و گل حاصل از کرگیری از مواضع انجام کار ( با توجه به گود بودن محل کرگیری ها تخلیه آب و گل از محل، سختی مضاعفی بخصوص در سرمای زیر صفر منطقه داشت ) و به دنبال آن خشکاندن سوراخ ها به طور کامل و متعاقبا تمیزکاری آن ها بود که با تمهیداتی که با همکاری دفتر فنی کارفرمای محترم جناب آقای مهندس منصوری انجام گرفت عملیات خشکاندن و تمیزکاری مواضع کاشت به خوبی و در حد نزدیک به ایده آل به اتمام رسید. لازم به توضیح است خشکاندن و تمیزکاری کامل محل های کرگیری شده و آماده سازی آن ها برای تزریق وجاگذاری بولت با توجه به کوچک و ناصاف بودن محل انجام کار و همچنین برودت منطقه در آن فصل بسیار بیشتر از خود عملیات تزریق و جاگذاری بولت وقت و انرژی اکیپ ارسالی را مستهلک نمود.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
کرگیری از فونداسیون بتن مسلح
 • همان گونه که در تصاویر هم دیده می شود گودی محل انجام کار به شکلی بود که گل حاصل از کرگیری در انتهای سوراخکاری ها جمع می شد که این خود سختی تمیزکاری سوراخ ها را دو چندان میکرد که این گودی و پستی و بلندی ها ناشی از تخریب مکانیکی روی فونداسیون برای شناسایی محل میلگرد ها از جانب کارفرما بود چون قبل از تماس با ما قصد کارفرما بر انجام عملیات کاشت توسط خودشان بوده که پس از تلاش های اولیه و نمایان شدن صعوبت کار تصمیم به برون سپاری آیتم گرفته شده بود. طبق اظهارات دفتر فنی کارفرما اولین اکیپی که برای انجام کار استخدام شده بود با مته بلند اقدام به سوراخکاری فونداسیون نموده بود که در همان تلاش های اولیه با خراب و متوقف شدن دریل سوراخکاری تلاش اکیپ مذکور نا تمام و بی حاصل مانده بود. همینجا لازم به توضیح است که در مواضعی که تراکم آرماتور متوسط و زیاد دارند با توجه به اهمیت هندسه قرارگیری بولت ها روی زمین و به تبع آن سوراخکاری پلیت مربوطه، روش سوراخکاری با دریل دستی روشی ناکارامد و نا کافی خواهد بود چون با برخورد مکرر مته با میلگرد ها مجبور به تغییر محل سوراخکاری به طور متناوب خواهیم بود و چه بسا با انجام ۵ یا ۶ سوراخکاری به عمق کاشت استاندارد نرسیم که این موضوع علاوه بر اینکه باعث تضعیف بتن در محل کاشت می شود هندسه قرارگیری بولت ها روی زمین و همچنین هندسه سوراخکاری پلیت را به شدت نا منظم و بعضا غیر اصولی و غیر فنی می کند.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
کرگیری از فونداسیون بتن مسلح
 • اما با توجه به دقت بالای روش کرگیری برای سوراخکاری، میتوان حتی قبل از انجام عملیات سوراخکاری سفارش خرید و سوراخکاری پلیت های مورد استفاده را انجام داد. روش کرگیری خطایی نهایتا در حد چند میلیمتر در موضع سوراخکاری ها خواهد داشت که در بدبینانه ترین حالت با مختصر لوبیایی کردن محل سوراخ ها حین نصب می توان آن را سرشکن کرد. لازم به توضیح است با توجه به این که بولت های کاشته شده در بتن نهایتا هم راستا با راستای سوراخکاری ها خواهند بود لذا قائم بودن راستای سوراخکاری حین عملیات کرگیری باید با تراز موجود روی دستگاه کرگیر یا با تراز های خارجی کنترل گردد، به بیان دیگر خروج راستای کرگیری ( سوراخکاری ) از راستای قائم به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد و تنها اندک خطای میلیمتری در عدم تطابق مرکز سوراخ مطلوب با مرکز سوراخ موجود قابل سرشکن با لوبیایی کردن سوراخ ها می باشد که این خطا نیز در محل هایی مثل همین پروژه که محل نشست دستگاه کر به شدت ناصاف بوده و امکان علامتگذاری دقیق محل بولت ها میسر نمی باشد، احتمال وقوع دارد. پس نتیجه این که روش کرگیری برای کاشت بولت و میلگرد روشی دقیق از لحاظ پیاده کردن هندسه چینش بولت یا میلگرد ها می باشد اما باید توجه شود در برخی پروژه ها مانند آنچه در مورد پروژه کاشت بولت در تصفیه خانه فاضلاب مرند نوشتیم امکان استفاده از این روش میسر نمی باشد و ناچار به پذیرش مشکلات روش سوراخکاری دستی هستیم.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
کرگیری از فونداسیون بتنی به منظور کاشت بولت
 • با وجود این که در خشکاندن و تمیزکاری محل کرگیری ها نهایت دقت اعمال شده بود ولی با در نظر گرفتن بار سنگین استاتیکی و دینامیکی حین زلزله که به سازه وارد میشد ( ارتفاع سازه فلزی پلکان با ستون مرکزی حدودا ۱۰ متر بود ) از ریسک استفاده از خمیر کاشت های معمولی احتراز کرده و با در نظر گرفتن رطوبت و همچنین برودت محل انجام کار از خمیر کاشت غیر حساس به رطوبت در راستای اطمینان استفاده گردید.

کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی

جاگذاری بولت ها در مواضع آماده شده

 • به مانند تمام پروژه های کاشت و آنکراژ شیمیایی بولت و میلگرد در بتن که توسط این مجموعه انجام گرفته، عملیات تمیزکاری و زنگ زدایی بولت های خریداری شده توسط کارفرما قبل از تزریق و جاگذاری بولت ها با همکاری نفرات کارفرما انجام گرفته بود. لازم به توضیح است در مناطقی مانند محل این پروژه که دمای هوا بسیار پایین میباشد با وجود تمیز کاری انجام شده با توجه به احتمال تبلور و انجماد شبنم روی بولت های فلزی باید قبل از جاگذاری روی بولت ها با دستمال تمیز خشکانده شود تا از تماس ذرات آب با خمیر کاشت جلوگیری شود.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
بولت های کاشته شده در فونداسیون
 • رعایت اصول و ضوابط فنی مربوط به عملیات کاشت شیمیایی میلگرد و بولت در بتن مانند تزریق صحیح و از انتها رو به ابتدای سوراخ در تمامی کاشت ها الزامی می باشد و عدم توجه به این ضوابط منتهی به اتصال شیمیایی ضعیف و نا کافی در محل های کاشت خواهد شد.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
تزریق خمیر کاشت اپوکسی
 • در تصویر زیر رعایت راستای قائم کرگیری و کاشت و همچنین تمیزکاری دقیق موضع کاشت به روشنی دیده می شود. هر گونه برون محوری و عدم تطابق راستای موجود و مطلوب موجب بروز مشکلات عدیده حین نصب و جاگذاری پلیت و نهایتا نصب غیر اصولی و ضعیف پلیت خواهد شد.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
بولت کاشته شده در فونداسیون بتن مسلح
 • تمیزکاری اطراف مواضع کاشت بولت پس از تمیزکاری محل سوراخکاری ها موجب جلوگیری از ریزش خاک و سنگریزه به داخل سوراخ ها حین انجام کار می شود.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
بولت های کاشته شده با خمیر کاشت اپوکسی روی فونداسیون بتن مسلح
 • تامین حداقل گرمایش مواضع کاشت شیمیایی و پوشش آن ها در فصول سرد سال برای جلوگیری از انجماد خمیر کاشت در ساعات اولیه پس از تزریق و جاگذاری موجب حصول حداکثر نتیجه خواهد بود.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
هم راستائی و قائم بودن بولت های کاشت شده
 • لازم به ذکر است هرگونه کنده کاری و بتن کنی برای پیدا کردن محل میلگرد ها و مانند آن ( همچنان که در این پروژه انجام گرفته ) موجب صعوبت مضاعف در عملیات علامت گذاری، سوراخکاری و … خواهد بود لذا از کارفرمایان محترم تقاضا می شود قبل از اقدام به چنین اقداماتی با پیمانکار عملیات کاشت شیمیایی هماهنگی لازم را بنمایند.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
نمائی از بولت های کاشته شده روی فونداسیون بهمراه بولت های از قبل کارگذاری شده
 • همچنان که در تصویر زیر نیز مشاهده می شود علیرغم استفاده از خمیر کاشت غیر حساس به رطوبت، مواضع کاشت با وجود برودت هوا به طور قابل قبولی قبل از تزریق و جاگذاری خشکانده شده است.
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
نمایی از ۱۲ فقره بولت کاشته شده برای هر ستون
 • و در انتها تعداد ۱۲ عدد بولت کاشته شده در هر برجک نگهبانی و آماده نصب و رگلاژ صفحه و به دنبال آن اتصال ستون فلزی پلکان های دسترسی به اتاقک برجک.
 • با تشکر از همکاری و مساعدت دفتر فنی محترم کارفرما : جناب آقای مهندس منصوری
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
12 عدد بولت کاشته شده در هر برجک نگهبانی
کاشت بولت در بتن با چسب کاشت اپوکسی
نمایی از غروب ندامتگاه در آخرین روز کاری در پروژه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن