پروژه هاکاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد انتظار

کاشت شیمیایی میلگرد انتظار جهت اجرای ژاکت بتنی

کاشت میلگرد انتظار به منظور تقویت توان باربری ستون های فلزی موجود ( اجرای ژاکت بتنی )

کاشت میلگرد ها با خمیر کاشت اپوکسی ( ساخت شرکت شیمی ساختمان آبادگران )

تبریز – شهرک ارم

کاشت میلگرد با خمیر کاشت اپوکسی

 

کاشت شیمیایی میلگرد با چسب کاشت اپوکسی

 

تعداد میلگرد کاشته شده : ۴۵

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن